Nabízíme správu vozového parku – Fleet management. Správa vozového parku, to je zajištění komplexní péče od nákupu až po prodej, včetně zajištění veškerých servisních úkonů. Náklady na provoz plně pod kontrolou, eliminace další administrativy. 

Každý klient má specifické požadavky a potřeby, proto bezplatně provedeme analýzu, navrhneme řešení a nabídneme komplexní služby, které Vám budou nejen plně vyhovovat, ale povedou zejména k úspoře času Vašich zaměstnanců, zjednodušení administrativy a zejména k úspoře nákladů na Vaše firemní vozidla.

Správa vozového parku, to je zajištění komplexních péčí o Váš vozový park, náklady na provoz plně pod kontrolou, eliminace další administrativy a v konečném důsledku výraznou úsporu času a fanančních prostředků.

Využijte našich zkušeností, znalostí se správou vozového parku a svěřte nám svůj vozový park. 
Neváhejte nás kontaktovat a vyžádejte si bezplatnou analýzu.